inloggen

pagina afdrukken | Mail deze vacature

Vacatures » Gezins- en jongerencoach

Vacaturedetails

Vacaturenummer BWNB132
Vacaturenaam Gezins- en jongerencoach
Startdatum 01-09-2019
Einddatum 30-10-2019
Locatie Zuidoost-Brabant
Opdrachtgever Be Well Zorgprofessionals
Over de functie

Be Well zoekt een Gezins- en jongerencoach met passie en persoonlijkheid.

Wat verwachten we van je

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Registratie in het kwaliteitsregister SKJ/BIG;
 • Kennis van de ontwikkeling van jeugd;
 • Kennis van en ervaring met relevante methodieken als Sociale Netwerkstrategieën, Signs of Safety, Eigen Kracht, Wrap Around Care;
 • Kennis van de sociale kaart en lokale (zorg)structuren;
 • Kennis van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten.

Wat bieden we je

We bieden een uitdagende functie binnen de maatschappelijke jeugdhulp/-zorg.

Functieverband In overleg
Salarisindicatie Marktconform met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden

Marktconform met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Aanvullende informatie

Voor meer informatie neem je contact op met Be Well Zorgprofessionals. De vestiging in Sittard is te bereiken via het nummer 043 - 365 92 88. De vestiging in Veldhoven via 040 - 3333002. Per mail kan ook: solliciteren@bewellprofs.nl.

Functiebeschrijving

Functienummer BWNB132
Functienaam Gezins- en jongerencoach
Doel

Jongeren of ouders die vragen hebben over het opvoeden en opgroeien kunnen terecht op
vindplaatsen (consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaal, scholen e.d.) of bij Steunpunt Guido
(gebiedsteam). Gezins- en jongerencoaches (GJC) A zijn het eerste aanspreekpunt voor jongeren en
ouders.
De GJC zorgen voor alle vormen van ondersteuning en hulp, dus van preventie tot multiproblem
situaties. De GJC zijn professionals op het gebied van jeugdhulp, met hun eigen specialisme. Het zijn
professionals die normaliseren, ondersteunen en regisseren waar dat nodig is, waarbij het gezin en
het netwerk daaromheen zoveel mogelijk aangesproken wordt op hun eigen kracht.

Plaats in de organisatie
 • De GJC A is een vrij toegankelijke, algemene voorziening.
 • De functie wordt uitgeoefend onder de directe leiding van de coördinator van het gebiedsteam.
 • De GJC wordt ondersteund door een gedragswetenschapper/orthopedagoog die door de gemeente beschikbaar wordt gesteld.
 • De GJC registreert in een door de gemeente beschikbaar gesteld regiesysteem.
 • De GJC is gekoppeld aan een vindplaats.

Resultaatgebieden
 • Houdt zich bezig met het organiseren en oppakken van preventieve activiteiten.
 • Geeft informatie en advies aan ouders/opvoeders en jeugdigen. Hierbij is het van belang dat wordt aangesloten bij moderne media die door ouders en jeugdigen gebruikt worden. Daarnaast moeten GJC zichtbaar zijn op ‘vindplaatsen' zoals scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, etc.
 • Biedt opvoed- en opgroei-ondersteuning. Dit kan variëren van het voeren van een aantal coaching-gesprekken, het geven van voorlichting, het bieden van leun- en steuncontacten, het organiseren van themabijeenkomsten op vraag van ouders en/of jeugdigen tot het uitvoeren van afgebakende, erkende methodieken als triple P, Sociale vaardigheidstrainingen enz. Belangrijk hierbij is dat wordt aangesloten bij de vraag van ouders en jeugdigen en de problematiek die er spelen. De GJC faciliteert en verbindt, maar neemt niet over.
 • Maakt een adequate inschatting van de ernst, aard en intensiteit van de problematiek en schakelt waar nodig aanvullende hulp in. Hierbij wordt gewerkt volgens de kantelingsgedachte: wat kunnen ouders zelf, wat kan het sociaal netwerk, waar bieden algemene (of algemeen gebruikelijke) voorzieningen een oplossing en waar is specialistische hulp noodzakelijk.
 • Beschikt specialistische hulp indien nodig.
 • Stelt een integraal gezinsplan op, ondersteunt en monitort de uitvoering en gemaakte afspraken.
 • Zorgt mede voor een gezonde, veilige opgroeisituatie voor het kind of de jongere, zodat zwaardere en specialistische hulp waar mogelijk voorkomen wordt.
 • Beoordeelt de veiligheid van het kind (en onderneemt actie waar nodig).
 • Werkt samen met verwijzers/vindplaatsen zoals het onderwijs. Waar mogelijk in bijzijn van de cliënt. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. De GJC is een betrouwbare partner, die op basis van deskundigheid erbij wordt gehaald. Deze biedt hulp en ondersteuning als dit nog binnen de expertise en opdracht valt en kan waar nodig aanvullende hulp organiseren middels het eigen netwerk, of individuele jeugdhulp inzetten.
 • Pakt zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis en crisisafhandeling vanuit SpoedvoorJeugd op.
 • Voert ketencoördinatie uit vanuit het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Competenties
 • Communicatief: je betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg, je bent enthousiast en krijgt mensen mee (integrale samenwerking).
 • Besluitvaardigheid; je voorziet de noodzaak van besluiten en durft tijdig besluiten te nemen of keuzes te maken.
 • Klantgerichtheid; je gaat uit van de vraag van de inwoner, ontzorgt en normaliseert. Je bedenkt vanuit de belangen en situatie van de klanten (of collega's) mogelijkheden om hen van dienst te kunnen zijn.
 • Resultaatgerichtheid; je zoekt effectieve oplossingen en stimuleert speciale acties als het resultaat in gevaar komt en spant je in om afgesproken resultaten hoe dan ook te realiseren.
 • Stressbestendig, zelfstandig, flexibel, inlevingsvermogen.

Kennis & vaardigheden
 • HBO werk en denkniveau;
 • Registratie in het kwaliteitsregister SKJ/BIG;
 • Kennis van de ontwikkeling van jeugd;
 • Kennis van en ervaring met relevante methodieken als Sociale Netwerkstrategieën, Signs of Safety, Eigen Kracht, Wrap Around Care;
 • Kennis van de sociale kaart en lokale (zorg)structuren;
 • Kennis van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten.

Aanvullende informatie Voor meer informatie neem je contact op met Be Well Zorgprofessionals. De vestiging in Sittard is te bereiken via het nummer 043 - 365 92 88. De vestiging in Veldhoven via 040 - 3333002. Per mail kan ook: solliciteren@bewellprofs.nl.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan nu.